คณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

 
   
 

คณะการบริการและการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
 
 

 

 

 

  1. ข่าว
  2. ประกาศ
เชิญร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เชิญร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "10th Coach the Coach...

 

ด้วยคณะการบริการและการท่องเที่ยว และคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร [ ... ]

 

» อ่านรายละเอียด
คณะฯ ได้รับมอบประกาศนียบัตร Outstanding Partnership Awardคณะฯ ได้รับมอบประกาศนียบัตร Outstanding Partnershi...

 

 

เมื่อวันที่ 7 ก.พ. 2562 ที่ผ่านมา ตัวแทนจาก Asia Exchange ประเทศ Finland ได้เดินทางมาเจรจาความร่วมมื [ ... ]

 

» อ่านรายละเอียด
บรท.เข้าร่วมงาน “วันมหิดลบรท.เข้าร่วมงาน “วันมหิดล"...

 

คณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา แล [ ... ]

 

» อ่านรายละเอียด
Other Articles
กำหนดวันสุดท้ายของการส่งผลคะแนน TOEIC...

 

เพื่อให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560 มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มห [ ... ]

 

» อ่านรายละเอียด
ขั้นตอนสำเร็จการศึกษาสำหรับปีการศึกษา 2560...

 

กรุณาดาวน์โหลดขั้นตอนสำเร็จการศึกษาสำหรับปีการศึกษา 2560

 

» อ่านรายละเอียด
Other Articles

 

 

 

 

E-Newsletter

 

 

Stay Connected

 

 

 

 

 
   
   
 

Copyright © 2013, Faculty of Hospitality and Tourism (PSU, Phuket Campus). All rights reserved