คณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

 
   
 

คณะการบริการและการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
 
 

 

 

 

  1. ข่าว
  2. ประกาศ
บรท.เข้าร่วมงาน “วันมหิดลบรท.เข้าร่วมงาน “วันมหิดล"...

 

คณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา แล [ ... ]

 

» อ่านรายละเอียด
แสดงความยินดีกับ ผศ.ดร. พรพิษณุ พรหมศิวะพัลลภแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร. พรพิษณุ พรหมศิวะพัลลภ...

 

ขอแสดงความยินดีกับ ดร. พรพิษณุ พรหมศิวะพัลลภ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ไ [ ... ]

 

» อ่านรายละเอียด
บรท. จัดงาน บรท. จัดงาน "ข้ามภพมาหาออเจ้า คลอเคล้าเสียงเพลง"...

 

4 เมษายน 2561 คณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จ [ ... ]

 

» อ่านรายละเอียด
Other Articles
กำหนดวันสุดท้ายของการส่งผลคะแนน TOEIC...

 

เพื่อให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560 มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มห [ ... ]

 

» อ่านรายละเอียด
ขั้นตอนสำเร็จการศึกษาสำหรับปีการศึกษา 2560...

 

กรุณาดาวน์โหลดขั้นตอนสำเร็จการศึกษาสำหรับปีการศึกษา 2560

 

» อ่านรายละเอียด
Other Articles

 

 

 

 

E-Newsletter

 

 

Stay Connected

 

 

 

 

 
   
   
 

Copyright © 2013, Faculty of Hospitality and Tourism (PSU, Phuket Campus). All rights reserved