คณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

 
   
 

คณะการบริการและการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
 
 

 

 

 

เกี่ยวกับบรท.

 

 

 

ติดต่อเรา

คณะการบริการและการท่องเที่ยว

 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

80 หมู่ 1 ถ.วิชิตสงคราม ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120

อีเมลล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เฟสบุ๊ค: Faculty of Hospitality and Tourism, PSU(Phuket)

 

 

สำนักงานวิชาการ

 

โทรศัพท์ +66(0)76 276 826, +66(0)8 1271 0601

โทรสาร +66(0)76 276 203

อีเมลล์: academicoffice.staff(at)gmail.com

เฟสบุ๊ค: FhtacademicFhtpsu

 

 

งานวิเทศสัมพันธ์

โทรศัพท์ +66(0)76 276 828

โทรสาร +66(0)76 276 203

อีเมลล์: nanloveamway(at)gmail.com

 

 

สำนักงานปริญญาโท

 

โทรศัพท์ +66(0)76 276 821-2, +66(0)8 1537 7798

โทรสาร +66(0)76 276 214

อีเมลล์: wanthida31(at)gmail.com

 

 

งานบริการวิชาการ

 

โทรศัพท์ +66(0)76 276 801, +66(0)8 1271 0617

โทรสาร +66(0)76 276 203

อีเมลล์: amornphun.koi(at)gmail.com

 

 

งานกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า

 

โทรศัพท์ +66(0)76 276 829, +66(0)76 276 847, +66(0)8 1271 0945

โทรสาร +66(0)76 276 203

อีเมลล์: prompat8(at)gmail.com

 

 

งานวิจัย

 

โทรศัพท์ +66(0)76 276 820

โทรสาร +66(0)76 276 214

อีเมลล์: k.kanyarat20(at)gmail.com

 

 

งานการตลาดและประชาสัมพันธ์

 

โทรศัพท์ +66(0)76 276 817

โทรสาร +66(0)76 276 203

อีเมลล์: chatrapat.s(at)gmail.com

 

 

สำนักงานฝึกงาน

 

โทรศัพท์ +66(0)76 276 871-2, +66(0)8 6475 9204

โทรสาร +66(0)76 276 873

อีเมลล์: fht.intern(at)gmail.com

เฟสบุ๊ค: FHT Internship

 

 

พีเอสยู ลอดจ์

 

โทรศัพท์ +66(0)76 276 819, +66(0)76 276 300, +66(0)8 8765 5264

โทรสาร +66(0)76 276 303

อีเมลล์: psulodge(at)gmail.com

 
   
   
 

Copyright © 2013, Faculty of Hospitality and Tourism (PSU, Phuket Campus). All rights reserved