คณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

 
   
 

คณะการบริการและการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
 
 

 

 

 

บริการวิชาการ

 

 

 

หลักสูตรส่งเสริมการศึกษา

หลักสูตรการจัดการส่วนหน้าโรงแรมด้วยระบบ Comanche และ หลักสูตร Social Media Marketing

คณะการบริการและการท่องเที่ยว ร่วมมือกับ SIPA จัดอบรม 2 หลักสูตรโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ให้แก่นักศึกษาปี 4 ที่เรียนจบแล้วและกำลังจะสมัครงาน หรือ ผู้ที่ว่างงาน หรือที่กำลังจะเปลี่ยนงาน เข้ารับการอบรมเพื่อนำทักษะ และความรู้ที่ได้มาประกอบการสมัครงานในสถานประกอบการต่างๆ

 

ระหว่าง วันจันทร์ที่ 12 – ศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม 25557 เวลา 08.30-16.30 น.
วิทยากร คุณภิรมย์ เมธาวีระพงศ์ และ คุณชีพธรรม (ไตร) คำวิเศษณ์
ณ คณะการบริการและการท่องเที่ยว (ตึก 2) ชั้น 3 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (2304)

รายละเอียดหลักสูตรการจัดการส่วนหน้าโรงแรมด้วยระบบ Comanche

 

รายละเอียดหลักสูตร Social Media Marketing

 

K SME CARE รุ่น 15

 

▪ รายละเอียดโครงการ Word

 

▪ ตารางการอบรม excel

 

▪ รูปภาพกิจกรรม

 

 

K SME CARE รุ่น 17

 

รายละเอียดโครงการรายละเอียดโครงการ Word

 

▪ ตารางการอบรม excel

 

▪ รูปภาพกิจกรรม

 

 

โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการท่องเที่ยวกลุ่มอันดามัน ปี 2554

 

▪ รายละเอียดโครงการ Acrobat

 

▪ ตารางการอบรม Acrobat

 
   
   
 

Copyright © 2013, Faculty of Hospitality and Tourism (PSU, Phuket Campus). All rights reserved