คณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

 
   
 

คณะการบริการและการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
 
 

 

 

 

ศิษย์เก่า

 

 

 

ทำเนียบศิษย์เก่า

บัณฑิตประจำปีการศึกษา 2553 (รุ่นที่ 14)

 

 

 

 

บัณฑิตประจำปีการศึกษา 2552 (รุ่นที่ 13)

 

 

 

 

บัณฑิตประจำปีการศึกษา 2551 (รุ่นที่ 12)

 

 

 

 

บัณฑิตประจำปีการศึกษา 2550 (รุ่นที่ 11)

 

 

 

 

บัณฑิตประจำปีการศึกษา 2549 (รุ่นที่ 10)

 

 

 

 

บัณฑิตประจำปีการศึกษา 2548 (รุ่นที่ 9)

 

 

 

 

บัณฑิตประจำปีการศึกษา 2547 (รุ่นที่ 8)

 

 

 

 

บัณฑิตประจำปีการศึกษา 2546 (รุ่นที่ 7)

 

 

 

 

บัณฑิตประจำปีการศึกษา 2545 (รุ่นที่ 6)

 

 

 

 

บัณฑิตประจำปีการศึกษา 2544 (รุ่นที่ 5)

 

 

 

 

บัณฑิตประจำปีการศึกษา 2543 (รุ่นที่ 4)

 

 

 

บัณฑิตประจำปีการศึกษา 2542 (รุ่นที่ 3)

 

 

 

บัณฑิตประจำปีการศึกษา 2541 (รุ่นที่ 2)

 

 

 

 

บัณฑิตประจำปีการศึกษา 2540 (รุ่นที่ 1)

 

 
   
   
 

Copyright © 2013, Faculty of Hospitality and Tourism (PSU, Phuket Campus). All rights reserved