คณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

 
   
 

คณะการบริการและการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
 
 

 

 

 

ปริญญาตรี

 

 

 

 

 

ข่าวและประกาศ

 

 

  1. ข่าวการศึกษา
  2. ข่าวการฝึกงาน
แผนการปิดรายวิชาในหลักสูตรเก่า สำหรับนักศึกษาตั้งแต่รหัส 49XXXXXXXX – 58XXXXXXXX...

 

"แผนการปิดรายวิชาในหลักสูตรเก่าและรายวิชาเทียบเท่าในหลักสูตรใหม่" สำหรับนักศึกษาตั้งแ [ ... ]

 

» อ่านรายละเอียด
โครงการเตรียมความพร้อมในการเรียนสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559...

 

เนื่องด้วยคณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ตได้จัด [ ... ]

 

» อ่านรายละเอียด
Other Articles

 

 
   
   
 

Copyright © 2013, Faculty of Hospitality and Tourism (PSU, Phuket Campus). All rights reserved