คณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

 
   
 

คณะการบริการและการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
 
 

 

 

 

ปริญญาตรี

 

 

 

 

 

  1. ข่าวการศึกษา
  2. ข่าวการฝึกงาน
กำหนดวันสุดท้ายของการส่งผลคะแนน TOEIC...

 

เพื่อให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560 มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มห [ ... ]

 

» อ่านรายละเอียด
ขั้นตอนสำเร็จการศึกษาสำหรับปีการศึกษา 2560...

 

กรุณาดาวน์โหลดขั้นตอนสำเร็จการศึกษาสำหรับปีการศึกษา 2560

 

» อ่านรายละเอียด

 

 
   
   
 

Copyright © 2013, Faculty of Hospitality and Tourism (PSU, Phuket Campus). All rights reserved