คณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

 
   
 

คณะการบริการและการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
 
 

 

 

 

ปริญญาตรี

 

 

 

Internship Documents
Internship System Manual

FHT Internship Objectives

 

Internship 2018

 

Evaluation forms by workplace

Co-workerHead of Department (HOD)
- Admin Office - Admin Office
- F&B Service: Bar - F&B Service: Bar
- F&B Service: Kitchen and Bar - F&B Service: Kitchen and Bar
- Front Office (FO) - Front Office (FO)
- Housekeeping (HK) - Housekeeping (HK)
- Transportation - Transportation
- Travel and Tour - Travel and Tour

 

Evaluation forms by students

- Practical Training Record

- Visiting Student Internship Response Form 

 

Example of Documents

Cover message for e-mail

Internship Application Form 

 

 
   
   
 

Copyright © 2013, Faculty of Hospitality and Tourism (PSU, Phuket Campus). All rights reserved