คณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

 
   
 

คณะการบริการและการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
 
 

 

 

 

ปริญญาตรี

 

 

 

เว็บลิงก์ภายใน

NEW การแก้ไขการเชื่อมต่อสัญญาณ WIFI สำหรับ Windows 10 คลิกที่นี่

 

ระบบการประเมินการเรียนการสอน

 

ห้องสมุด

 

ระบบการจัดการการเรียนรู้ (LMS1)

 

งานรับนักศึกษา

 

งานทะเบียนกลาง

 

ระบบสารสนเทศนักศึกษา

 

กองกิจการนักศึกษา

 

คู่มือติดตั้ง Office 365

 

How to activate Windows 10 & Microsoft Office 365

 

▪ ระบบสมัครสอบ TOEIC (ศูนย์สอบ ม.อ. ภูเก็ต)

 

▪ ระบบฝึกงานเวอร์ชั่น 2.0

ระบบประเมินการสอนของอาจารย์

 

ระบบการจัดการผลสอบภาษาอังกฤษ

 

ระบบการจัดการการเรียนรู้ 2 (LMS2)

 

คู่มือระบบพิมพ์งาน

 

ระบบตรวจสอบยอดเงินคงเหลือของการพิมพ์งาน

 

▪ ระบบคำนวณผลการเรียนล่วงหน้า

 

▪ ระบบแจ้งซ่อม(งานไอที)

 

▪ ระบบตรวจสอบการใช้อินเตอร์เน็ต

 

▪ ระบบเรียนรู้ภาษาออนไลน์ (Tell Me More: TMM62)

 

▪ คู่มือการใช้งานระบบTell Me More

 

▪ ระบบฝึกงานเวอร์ชั่น 3.0

 
   
   
 

Copyright © 2013, Faculty of Hospitality and Tourism (PSU, Phuket Campus). All rights reserved