คณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

 
   
 

คณะการบริการและการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
 
 

 

 

 

วิเทศสัมพันธ์

 

 

 

The friendly campus is situated in beautiful Phuket, one of the world’s most suitable locations for hospitality and tourism studies. It is a welcoming and supportive place to come to as an international exchange student.

About International Study Aboard Program

Prince of Songkla University (PSU) has been regarded as one of the top universities in Thailand. Faculty of Hospitality and Tourism (FHT), PSU, Phuket Campus is an internationally recognized Faculty with a reputation for excellence in teaching and research specifically in the areas of hospitality, tourism and business. Our comprehensive internationalization scheme encourages the entire organisation approach to the development and integration of international, intercultural and global perspectives in our policies, programs and practices.The commitment of our internationalization enables our students to develop the knowledge, skills and attitudes of international-minded future leaders.

 

The friendly campus is situated in beautiful Phuket, one of world’s the most suitable locations for hospitality and tourism studies. It is a welcoming and supportive place to come to as an international exchange or full time student. Therefore, coming to study at FHT, PSU for a full academic year or a semester is a great opportunity.

 

We would be pleased to welcome international students wishing to take a semester or a year of study at FHT, PSU for credit transfer. Students will have opportunities to study with Thai students as well as other international students from different parts of the world.

 

   

ข่าวและเหตุการณ์

 

 

  1. ข่าวและเหตุการณ์

 

 
   
   
 

Copyright © 2013, Faculty of Hospitality and Tourism (PSU, Phuket Campus). All rights reserved