คณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

 
   
 

คณะการบริการและการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
 
 

 

 

 

วิเทศสัมพันธ์

 

 

 

Study Abroad

Click here to download,Course Offer for the Study Abroad Students

 

• International Study Program, Phuket (ISPP)

 

International Study Program, Phuket (ISPP) is a study abroad program that we offer with the support of our partner organization, Asia Exchange. Students from universities without formal MOU with FHT, PSU within Western countries are requested to contact Asia Exchange for friendly and fast application.

 

Students from universities that have MOU with FHT, PSU for exchange or study abroad programs are requested to contact: 
- University from Western zone: Mr. Colin Gallagher at This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
- University from Asia zone: Miss Kristina Stosic at This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

• Education Abroad Asia (EAA)

 

FHT is delighted to be able to partner with Education Abroad Asia (EAA) to offer North American students the opportunity to join a semester abroad program in hospitality, tourism and business at PSU Phuket. Students from universities in North America that have no formal MOU with FHT, who are interested in study abroad programs at FHT are requested to contact EAA for enrollment.

 

For more information of EAA, please visit our website.

 

Click here to see our exchange students activities

 
   
   
 

Copyright © 2013, Faculty of Hospitality and Tourism (PSU, Phuket Campus). All rights reserved