คณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

 
   
 

คณะการบริการและการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
 
 

 

 

 

วิเทศสัมพันธ์

 

 

 

PSU-IMI Triple Degree Program at IMI, Switzerland

PSU-IMI Triple Degree Program is jointly offered by FHT, PSU and IMI University Centre, Switzerland. 4th year FHT students wishing to undertake this program will study for 5 months at IMI and complete another 5 month paid internship in Switzerland or an other countries in Europe. Upon completion of the program, students will be awarded with 3 degrees as follows:

 

• BBA in Hospitality Management or BBA in Tourism Management by FHT, PSU

 

• BA with HonorsbyIMI University Center, Switzerland andBA with HonorsbyManchester Metropolitan University (MMU), U.K. as programs offered by IMI University Center are accredited by MMU. Students may choose one of the following programs to undertake at IMI

 

• International Hotel Management

 

• International Hotel and Tourism Management

 

• International Hotel and Event Management

 

• International Tourism and Event Management

 
   
   
 

Copyright © 2013, Faculty of Hospitality and Tourism (PSU, Phuket Campus). All rights reserved