คณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

 
   
 

คณะการบริการและการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
 
 

 

 

 

งานวิจัย

 

 

 

Research Clinic

Patron

Books (Thesis, books, research paper, etc.)

Loan Period

Lecturer

15

30 days

PSU Graduate Students

10

14 days

PSU Staff

5

7 days

 

Library hours

 

Mon-Fri: 09.00 a.m. - 04.30 p.m.

Sat-Sun Closed / Public holiday Closed

 

Contact Us

 

Coordinator research Clinicor KhunKanyaratRunjul at Graduate Studies and Research

 
   
   
 

Copyright © 2013, Faculty of Hospitality and Tourism (PSU, Phuket Campus). All rights reserved