คณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

 
   
 

คณะการบริการและการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
 
 

 

 

 

พัฒนานักศึกษา

 

 

 

 

About Student Development

We work with students, faculty staff, and community partners to deliver programs and services to enhance the student experience at Prince of Songkla University, Phuket campus. It supports student leadership and works to create opportunities for them to engage meaningfully with the University and the world.

 

The Student Development foster students' intellectual, personal and professional growth, and prepares them for success on campus and beyond graduation. Most importantly, we strive to create safe, diverse, and stimulating environments responsive to student needs. We encourage students and parents to take advantage of the variety of programs and services we offer, and invite your questions and value your feedback.

 

 

ข่าวและกิจกรรม

 

 

  1. ข่าวและกิจกรรม

 

 
   
   
 

Copyright © 2013, Faculty of Hospitality and Tourism (PSU, Phuket Campus). All rights reserved